Old EME 4 x 33 elets 432 MHz

2 meter dish 1296 MHz

Feed 1296 MHz

2 x 33 elets 432MHz and 1meter dish 10GHz

Elevation system and PA Preamp 10GHz box

RETOUR PAGE PRINCIPALE / RETURN PRINCIPALE PAGE F5AYE